Frequently Asked Questions

Search Results
24 FAQs matched your search criteria.
 1. Afas error soap:Server: There's no timetable record with the same startdate as the contractrecord.
 2. Afas_regelnummer is niet gevuld in de ziekmelding (Er moet eerst een verlof of ziekmelding worden aangemaakt.)
 3. Als het veld 'Einddatum/-tijd' gevuld is, dan moeten ook de velden 'Meldingsdatum/-tijd' en 'Reden afsluiten' gevuld zijn.
 4. Bij aanmaken verlof: De begindatum/-tijd moet vóór de einddatum/-tijd liggen.
 5. Contract GUID kan niet worden bepaald
 6. DaEn is verplicht bij aanmaken subdienstverband
 7. De einddatum van het contract is kleiner dan de begindatum van een salarisregel. Dit is niet toegestaan.
 8. De ingevulde waarde bij 'Verzuim' bestaat niet.
 9. De medewerker heeft al een verzuimmelding vanaf 'datum x'.
 10. Deze medewerker heeft een niet gespecificeerd wisselend arbeidspatroon. In dit geval is het veld 'Aantal uren' verplicht.
 11. Either BOF or EOF is True, or the current record has been deleted. Requested operation requires a current record.
 12. General message: Kan het contract niet opslaan. Bij het contracttype 'Onbepaalde tijd' moet het veld 'Ketennummer' de waarde 'Niet van toepassing' (0) hebben.
 13. Het dienstverband is verplicht, omdat gedurende de ziekte meerdere dienstverbanden aanwezig zijn, waarvan één of meerdere niet gespecificeerd (wisselend arbeidspatroon zonder werkrooster).
 14. Het type verlof is niet de volledige verlofperiode geldig voor de medewerker.
 15. Kan het contract niet opslaan. Het verplichte veld 'Begindatum contractketen' is niet gevuld.
 16. Kan het dienstverband niet opslaan. Ongeldige combinatie ingevuld
 17. No record found with startdate before the given startdate, use the in-service
 18. Step not found with given scale
 19. The foreignkey does not exist in the database. FieldId=*****, ForeignkeyId=****
 20. The foreignkey does not exist in the database. FieldId=Verzuim, ForeignkeyId=HrAbr
 21. There is no value entered in mandatory field 'Einddatum contract' (DaEn) Open
 22. There is no value entered in mandatory field 'Medewerker' (EmId)
 23. Too many digits to the left of the decimal point for field 'FTE (verschillende dagen)
 24. Unexpected backend error

Please Wait!

Please wait... it will take a second!