Frequently Asked Question

Bij aanmaken verlof: De begindatum/-tijd moet vóór de einddatum/-tijd liggen.
Last Updated 6 years ago

Op de dag waarop verlof aangemaakt moet worden is roostervrij. Verlof kan alleen aangemaakt worden op dagen met FTE.

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!