Frequently Asked Question

Verzuim verloop wijzigen, hoe moet dat?
Last Updated 5 years ago

Bij het overzicht van verlof/verzuim meldingen, staan in de kolom 'acties' drie knoppen(zie afbeelding)

image

Klik op de knop met de marker, 'beheer melding openen'
In het scherm waar u dan komt, staat rechtsboven de knop 'Verloop wijzigen'. Op de pagina waar u terecht komt, kunt u de ziekmelding verlengen, door de einddatum aan te passen. U kunt de ziekmelding niet inkorten, dat moet door middel van een betermelding.

In de kalender links op de pagina, kunt u individuele dagdelen betermelden, door op het pijltje naast het dagdeel te klikken. In het menu kunt u kiezen of u dit dagdeel beter wilt melden, of beter op arbeidstherapeutische basis.
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!