Frequently Asked Question

General message: Kan het contract niet opslaan. Bij het contracttype 'Onbepaalde tijd' moet het veld 'Ketennummer' de waarde 'Niet van toepassing' (0) hebben.
Last Updated 3 years ago

Bij type contract "Onbepaalde Tijd", moet het ketennummer de waarde 0 (niet van toepassing) hebben. Verander het type contract, of de waarde van het ketennummer.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!