Frequently Asked Question

Step not found with given scale
Last Updated 4 years ago

Per 01-09-2018 zijn de CAO's voor PO aangepast. In Afas heeft dit als gevolg dat de codes van de loon- en functieschalen zijn aangepast.
Als u de error 'step not found with given scale' krijgt, moet u de codes van de loon- en functieschalen in het subdienstverband aanpassen, omdat deze niet meer overeenkomen met wat er in Profit stond op het moment van aanmaken van dit subdienstverband.

Subdienstverbanden van voor 01-09, hebben als soort loon- en functieschaal: 1224. Schaal en Functieschaal moeten worden gewijzigd: L10-->LA, L11-->LB, L12-->LB.

Subdienstverbanden van na 01-09, hebben als soort loon- en functieschaal een nummer wat variabel is per omgeving. U kunt dit opzoeken in de salarisregel van de betreffende medewerker, bij de regel vanaf 01-09. Schaal en Functieschaal moeten worden gewijzigd: LA-->L10, LB-->L11, LC-->L12

Please Wait!

Please wait... it will take a second!