Frequently Asked Question

De planner ziet meer dagdelen om te accorderen dan de directeur(en)
Last Updated 3 years ago

Directeuren kunnen maar 1 dag in de toekomst vooruit accorderen. De planner kan onbeperkt in de toekomst accorderen.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!