Frequently Asked Question

25-01-2021 update
Last Updated 2 years ago

Vandaag is er een nieuw update online gekomen waarin veel aanpassingen zitten. Hieronder worden alle wijzigingen beschreven.


Toevoegingen

- Ziekmeldingen kunnen vanaf nu worden geboekt op locatie, in de HRM-instellingen kunnen de standaard waardes (OE, kostenplaats, onderwijsinstelling) worden aangegeven

- Voorbereidingen voor de vernieuwde app zijn ge√Įmplementeerd

Verbeteringen

- Snelheid van de tabellen is verhoogd waardoor het minder lang duurt om deze te laden

- Accorderen knop is verplaatst (knop staat nu achter de naam van de vervanger in de ziekmelding)

- Kleine cosmetische aanpassingen verricht in de gehele applicatie

Bug fixes

- In specifieke gevallen werden mails niet correct verstuurd, dit is nu opgelost

- De teller die het totaal aantal mutaties toont in de mutatielijst toont nu weer het correct aantal openstaande mutaties

- Er kwamen in specifieke gevallen foutieve mutaties in de mutatielijsten. Dit is opgelost

Please Wait!

Please wait... it will take a second!