Frequently Asked Question

Beter melden, hoe moet dat?
Last Updated 5 years ago

Bij het overzicht van verlof/verzuim meldingen, staan in de kolom 'acties' drie knoppen(zie afbeelding) 

image

Klik op de knop met de marker, 'beheer melding openen'
In het scherm waar u dan komt, staat rechtsboven de knop 'Melding afsluiten'. U vult in de pop up, de einddatum -tijd in van de ziekmelding.

De datum van de betermelding, mag niet verder liggen dan de einddatum van de ziekmelding. Als u hierop een foutmelding krijgt, moet u de ziekmelding eerst verlengen. Hoe u dat kunt doen, vindt u hier.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!