Frequently Asked Questions

Ik kan niet inloggen op de site met mijn gebruikersgegevens?
Last Updated 4 years ago

Als vervanger kunt u NIET met de inloggegevens van de app inloggen op de site.
Inloggen op de site gaat middels een speciale inloglink. Als u deze inloglink kwijt bent, kunt u hier een nieuwe link aanvragen:
https:// VUL HIER UW BESTUUR IN .vvtool.nl/login/new_token

image

Bepaalde medewerkers en leden van het bestuur hebben wel inloggegevens voor de site.

Als u niet kunt inloggen op de app met de gegevens die wij u toegestuurd hebben, kunt u contact met ons opnemen.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!