Frequently Asked Question

Instellingen van de VVTool
Last Updated 8 years ago

- Email/ SMS templates instellen

U kunt de tekst van standaard berichten door middel van de templates zelf aanpassen.

Stap 1:
U gaat naar Overig -> instellingen.
image
Stap 2
Ga naar 'Email templates' of 'Sms template'
image
Stap 3
Klik op de template en typ uw informatie.
image
Stap 4
Gebruik tags voor een dynamische tekst, deze zorgen ervoor dat automatisch een naam ingevoegd wordt en dergelijke.
image
Stap 5
Sla de veranderingen op!

- HRM instellingen

Onder HRM-instellingen worden identificatienummers van uw HRM/PAYROLL-omgeving gekoppeld aan een door u in te vullen omschrijving.(zie afbeelding) U kunt hier, als u een koppeling heeft met het HRM/PAYROLL systeem naar gewenst declaratie aan (1) of uit (0) zetten, een afwijkende verzekeringscode invullen, een afwijkende kostenplaats en een afwijkende kostendrager invullen.

imageimage

- Klassenbeheer / specialisaties / lesmethodes instellen
Onder klassenbeheer kunt u uw verschillende klassen instellen. Dit wordt gebruikt om klassenspecialisatie voor vervangers correct aan te geven. Dit hoeft eenmalig ingesteld te worden. De Vervangingstool wordt standaard geleverd met de groepen 0 tot 8. Voor bovenschoolse medewerkers kan de optie 'geen' worden gebruikt.

Ook aparte specialisaties zoals bewegingsonderwijs of certificaten kunnen ingesteld worden bij menu specialisaties.
In menu Lesmethodes kunnen gebruikte lesmethodes toegevoegd worden, zodat u een ervaren vervanger kunt selecteren die optimaal presteert.

- Ziekmelding labels instellen
Ziekmelding labels kunt u instellen, zodat u in uw verlof / verzuim overzicht gemakkelijk kunt zien wat de status per melding is. Zo kunt u bijvoorbeeld toevoegen dat geen vervanging nodig is. (zie afbeelding)
image


- Vervangingsmeldingen instellen
Hier kunnen administrators instellen hoe vaak en wanneer zij vervangingsmeldingen willen krijgen.

- Signalen
Hier kunnen administrators instellen hoe lang van tevoren en om welke tijd vervangers een mail krijgen

- Arbeidsrechterlijke risico's
U geeft hier aan welke signalen u aan wilt zetten. Standaard leveren wij de Wet Werk en Zekerheid aan voor u. U kunt zelf ook nog arbeidsrechtelijke risico’s beheren door patronen te definiëren waarop u een signaal wilt ontvange

- Rooster instellingen
U kunt hier een standaard rooster invullen, wat gebruikt wordt om de roosters van vervangers in te vullen. Dit kunt u per verzuim melding apart aanpassen indien gewenst.

- Vervangingsfonds
Hier kunt u instellen wanneer gegevens naar het vervangingsfonds worden gestuurd. Per periode is een vanaf datum een totdat datum en een instuur datum veld.

- VVtool app
Als u gebruik maakt van de app, vink dan altijd 'communicatie naar vervangers actief' aan.

- Overige instellingen
Hier kunt u instellen hoe lang de code waarmee vervangers in kunnen loggen om hun beschikbaarheid door te geven, geldig blijft.
De standaard KM vergoedingen kunnen worden ingesteld. Ook 


Please Wait!

Please wait... it will take a second!