Frequently Asked Question

Deze medewerker heeft een niet gespecificeerd wisselend arbeidspatroon. In dit geval is het veld 'Aantal uren' verplicht.
Last Updated 6 years ago

Deze foutmelding kan meerdere oorzaken hebben. De melding wordt veroorzaakt doordat de verlofmelding die u probeer in te schieten, als aantal uren 0  heeft ingevuld. U kunt de volgende bij ons bekende oorzaken hiervan, controleren:

- Medewerker heeft al een verlofmelding op de dag (kan onderdeel van een keten zijn). De prioritering van de in te schieten verlofmelding, is lager dan de bestaande verlofmelding. Daarom is het aantal uren van de verlofmelding 0.
- Medewerker heeft een wisselend arbeidspatroon in het tabblad rooster bij de medewerker.

Afb. voor de oplossing
image

Oplossing:
Specificeer de dagen waarop de medewerker werkt  in AFAS conform de WTF en schiet de verlofmelding opnieuw in.

Afb. na de oplossing
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!