Frequently Asked Question

De medewerker heeft al een verzuimmelding vanaf 'datum x'.
Last Updated 5 years ago

U probeert een verzuimmelding in AFAS te registreren die al bestaat, of die overlapt met een andere verzuimmelding die nog niet is betergemeldt.. U kunt een verzuimmelding niet dubbel aanmaken.

U heeft twee opties:
- Archiveer deze verzuimmelding zodat deze niet dubbel wordt ingeschoten;
- Sluit de verzuimmelding die in AFAS staat af, zodat u de nieuwe verzuimmelding in kunt schieten.

Let op: dit levert mogelijk wel een nieuwe error op bij subdienstverbanden als u op de verzuimmelding een vervanger heeft ingepland. Koppel de identity (regelnummer) van het verzuim in Profit bij de bijbehorend subdienstverbanden zodat u niet de volgende melding krijg: Kan het dienstverband niet opslaan. Ongeldige combinatie ingevuld

Please Wait!

Please wait... it will take a second!