Frequently Asked Question

Afas_regelnummer is niet gevuld in de ziekmelding (Er moet eerst een verlof of ziekmelding worden aangemaakt.)
Last Updated 6 years ago

De ziekmelding die ten grondslag ligt aan deze verzuimmelding is niet doorgevoerd in AFAS. Controleer of de verzuimmelding in AFAS bestaat. 

Bestaat de verzuimmelding in AFAS vul dan het regelnummer in de afwezigheidsmelding. Volg de instructies op de volgende link: Vul regelnummer in in de afwezigheidsmelding

Please Wait!

Please wait... it will take a second!