Frequently Asked Question

Afas error soap:Server: There's no timetable record with the same startdate as the contractrecord.
Last Updated 3 years ago

Er is geen roosterregel met dezelfde startdatum als het contract(dus dienstverband). Dit kan een aantal verschillende oorzaken hebben:

1. De WTF van het subdienstverband, komt niet overeen met het ingeplande WTF. Als (per ongeluk) gebruik gemaakt is van de knop "Alle velden opslaan voor totale vervanging (ook WTF)", kan het zijn dat de WTF in het subdienstverband foutief overschreven wordt. Voorbeeld: een medewerker wordt 2 weken ingepland volgens onderstaand schema

image


Bij het inschieten van week 39, wordt het subdienstverband aangepast. Daarna wordt foutief gebruik gemaakt van de knop "Alle velden opslaan voor totale vervanging (ook WTF)". Daardoor overschrijft het systeem de WTF van week 40, voor de WTF van week 39, zodat het schema er als volgt uit komt te zien:

image


De begindatum van het subdienstverband staat echter nog op de maandag, daarom accepteert het systeem deze wijziging niet. Om het oorspronkelijke rooster te herstellen, kunt u in de Overzichtskalender van betreffende vervanging achterhalen welke dagen de vervanger ingepland stond voor betreffende week:

image2. Er is handmatig een wijziging in Profit aan het contract gedaan. Om de fout te achterhalen kunt u de begindatum van het bovenliggende contract/dienstverband in Profit controleren met de roosterregels die een error geven.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!