Frequently Asked Questions

Kan het dienstverband niet opslaan. De begindatum van het (sub)dienstverband valt na de einddatum van de verzuimmelding. Pas de begindatum van het (sub)dienstverband aan.
Last Updated 4 years ago

De begindatum van het subdienstverband ligt na de einddatum van de verzuimmelding. Dat kan komen doordat de verzuimmelding is betergemeld, of dat het subdienstverband aan een verkeerd verzuim gekoppeld is. In het laatste geval moet het regelnummer verlof / verzuim aangepast worden naar de juiste waarde (opzoeken in Profit).

Please Wait!

Please wait... it will take a second!