Frequently Asked Questions

Tabbladen, aanpassen/verwijderen dagdelen en upgrade techniek. (03-12-2015)
Last Updated 4 years ago

Op 3 december 2015 zijn er een aantal functionaliteiten bijgekomen. Hier vindt u de uitleg van de nieuwe functionaliteiten.


1. Dashboard tabbladen.

U kunt het dashboard indelen in tabbladen. Deze tabbladen ordenen de meldingen in het dashboard per toegewezen label. Deze labels was u al gewend te zien.

Instellen tabbladen:
  • Voor het instellen van de tabbladen, gaat u in het menu onder 'overig' naar -> instellingen -> dashboard instellingen.
  • Onder het kopje 'dashboard tabbladen, kunt u nieuwe tabbladen aanmaken en uw bestaande tabbladen beheren. Als u een nieuw tabblad aanmaakt, krijgt u een overzicht van uw bestaande ziekmeldingslabels. De meldingen die 1 van de labels hebben die u heeft aangevinkt voor dat tabblad, komen op dat tabblad te staan.
  • Voorbeeld: U maakt een tabblad aan die u 'Geparkeerde ziekmeldingen' noemt. U vinkt bij het aanmaken van het tabblad, label parkeren' aan. (zie afbeelding) In het dashboard ziet u vervolgens het aangemaakte tabblad, met alle ziekmeldingen waaraan u het label 'parkeren' had gekoppeld.
Op het tabblad 'alles', kunt u alle meldingen bij elkaar terugvinden.

2. Automatisch verwijderen labels

U kunt instellen dat labels automatisch worden verwijderd na een bepaalde tijd, of na een bepaalde actie.

Labels verwijdering instellen:
  • Als een afwezigheidsmelding verlengd wordt, is een bepaald label vaak niet meer van toepassing. Daarom kunt u instellen dat een label automatisch verwijderd wordt, als de afwezigheidsmelding verlengd wordt. Dit doet u door naar Instellingen>Systeem> Vervangingsverzoeken te gaan. Bij '
    image
3. Upgrades techniek

Door een grote database en server upgrade is de Vervangingstool een stuk sneller geworden. In de loop van de komende weken, zal deze snelheid nog toenemen, door het vinden van de ideale afstellingen van de nieuwe setup.

Wij hopen u hiermee voldoende over de nieuwe functionaliteiten te hebben geïnformeerd.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!