Frequently Asked Question

Vervanger komt niet in de vervangingstool te staan
Last Updated 8 years ago

Als een vervanger na een aantal dagen nog niet in de vervangingstool staat, staat de dienstbetrekking in Profit niet goed.
In de vervangingstool bij Overig > Instellingen > Overig, kunt u vinden welke dienstbetrekking er voor vervangers gebruikt moet worden.(zie afbeelding).
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!