Frequently Asked Question

Ketennummers en administratiewijze in AFAS Profit
Last Updated 4 years ago

Andere administratiewijze in AFAS Profit.

Let op! Voordat u dienstverbanden gaat inschieten wordt er van u een actie verlangt.

Door de invoering van de nieuwe WWZ is actie nodig. Inmiddels is duidelijk geworden dat in AFAS Profit geen nieuwe functionaliteit wat de WWZ betreft, beschikbaar komt. Daarom is het nu nodig om met de mogelijkheden die AFAS Profit biedt, daar optimaal op aan te sluiten.

In overleg met AFAS is duidelijk geworden dat het werken met zogenoemde `kapstokdienstverbanden` een oplossing biedt.

Als een medewerker een hoofd- en nevendienstverband / subdienstverband heeft, dan wordt de begindatum contractketen bij het nevendienstverband overgenomen van het hoofddienstverband. Het hoofddienstverband is het niveau arbeidsverhouding. De wet zegt dat de begindatum contractketen gerelateerd is aan de arbeidsverhouding.

(Bron: AFAS)

Aanpak:

Vanuit de Vervangingstool is het mogelijk om geautomatiseerd subdienstverbanden te creëren met automatische ketenvolgnummers. Daarin is de Vervangingstool uniek en dit proces neemt veel werk uit handen. Hiervoor moet u de WWZ-functionaliteit inschakelen in de vervangingstool.

Wat te doen?*

Stap 1: Eenmalig zal u moeten bepalen wat de stand is van de ketentelling in Profit op moment van ingebruikname. Daarvoor dient u de dienstverbanden die in Profit staan, van een ketennummer te voorzien. Het uitgangspunt om een ketennummer toe te wijzen aan nieuwe subdienstverbanden, is voor de vervangingstool namelijk het hoogste ketennummer dat is gevuld in Profit. Als er niets wordt ingevuld in Profit, vult de connector NTB(nader te bepalen) in.

  • Een kapstokcontract (0-urenregel) hoeft u niet van een ketennummer te voorzien. U selecteert dan 0 (niet van toepassing).
  • Per verzuimmelding/verlofmelding kunt u één ketennummer toewijzen. Dit valt binnen één arbeidsverhouding.
  • Per eigenmiddelen melding kunt u één ketennummer toewijzen.
Stap 2: Vul bij menu -> overig -> instellingen -> arbeidsrechtelijke risico's -> WWZ instellingen (nieuw) vul daarin de actuele cao bepalingen. Als er cao bepalingen wijzigen dient u die hier ook zelf te veranderen.

Salure stelt gratis een analyse en importdefinitie beschikbaar, om snel ketennummers toe te voegen vanuit het Excel-bestand.


Bij attachments (onderaan deze pagina) vindt u de analyse van alle contracten 'Medewerker contract download voor import.dan' en de importdefinitie 'Import ketennummers en begindatum contractketen.ipd'.

U kunt in de analyse filteren op vervanging. Daardoor kunt u snel meerdere ketennummers toewijzen aan één persoon. Zie afbeelding 1.

Afbeelding 1.
Afbeelding 1


Importeren van de analyse en importdefinitie:
Stap 1: importeer de analyse bij HRM->Uitvoer->Beheer->importeren.
Stap 2: selecteer het bestand en klik op voltooien.
Stap 3: importeer de importdefinitie bij HRM->Beheer->import medewerker mutatie->contract (afbeelding 2)
Stap 4: selecteer importdefinitie toevoegen (via meegeleverd bestand)
Stap 5: selecteer het bestand en klik op voltooien.
Stap 6: selecteer nu u de importdefinitie hebt toegevoegd importeer via bestaande definitie. Daar staat nu in de lijst:Import ketennummers en begindatum contractketen.

Heeft u hulp nodig bij het importeren van de analyse of importdefinitie? Heeft u hulp nodig bij het toekennen van de ketennummers? Dan kunt u contact opnemen met onze afdeling Functioneel Beheer fb@salure.nl. Let op! Hier zijn kosten aan verbonden.

*NB Voor de juiste inrichting van Profit, import en controleren van de import bent u volledig zelf verantwoordelijk. We adviseren u om de geïmporteerde gegevens grondig te controleren.

Afbeelding 2.


image


Please Wait!

Please wait... it will take a second!