Frequently Asked Question

Nieuwe functionaliteiten met betrekking tot de WWZ (12 mei 2016)
Last Updated 3 years ago

Om de gevolgen van de WWZ voor het onderwijs zo goed mogelijk op te vangen, hebben wij enkele wijzigingen aangebracht in de Vervangingstool. Een gedeelte van deze wijzigingen had u al opgemerkt in de vorm van een nieuwe subdienstverbanden connector, met bijbehorende ketennummers.

De tweede helft van deze wijzigingen is in de loop van de afgelopen dagen online gezet. Het gaat om een blokkade systeem voor vervangers. Hieronder leggen wij u stap voor stap uit hoe deze nieuwe functionaliteiten werken:

Inschakelen WWZ

  • Allereerst krijgt u de mogelijkheid om dit hele systeem aan of uit te zetten. Dit kan door in het menu op 'Instellingen -> Provider instellingen' te klikken. Vervolgens gaat u naar tabblad 'Arbeidsrechtelijke risico's'. Hier vindt u een vinkje 'WWZ inschakelen', zoals te zien op de afbeelding. Ook vindt u hier de WWZ instellingen, wat verder naar beneden op de pagina. Hier kunt u instellen hoeveel contracten binnen een bepaalde tijd moeten zorgen voor een blokkade, en hoelang deze blokkade dan moet duren.
AFBEELDING MOET HIER KOMEN TE STAAN.

  • Als u de WWZ ingeschakeld hebt, ziet u wat veranderen in het menu. Er komt een kopje 'WWZ blokkades' bij. Als u hierop klikt, ziet u een tabel (al dan niet met gegevens).
image

  • Deze tabel, waarin de blokkades komen te staan, wordt automatisch gevuld door een proces dat elke dag draait mits u gebruikt maakt van onze AFAS live connectie of de gegevens handmatig heeft geüpload via de importservice. Ook heeft u dan de mogelijkheid om bij 'Instellingen' te klikken op het tabblad 'Gegevens bijwerken'.
image

  • Maakt u gebruik van de handmatige Import / Export functie? Dan kunt u middels de blauwe knop rechtsboven op de pagina, de WWZ gegevens importeren.

image

Actuele blokkades

In het overzicht op de pagina WWZ Blokkades vindt u de actieve blokkades.

  • U kunt zien op basis van welke gegevens een blokkade regel is aangemaakt. Dit vindt u onder het kopje ‘gerelateerde contracten’. Onder dit kopje staan 2 soorten contracten: VVtool vervangingen (nog niet ingeschoten) en GUIDs van vervangingen uit uw HR systeem. VVtool vervangingen tellen dus alvast mee voor de WWZ blokkades. (omdat dit toekomstige contracten worden)
  • In de tabel vindt u ook een vinkje ‘actief’. Hiermee kunt u de blokkade activeren(standaard staan nieuw aangemaakte blokkades op actief), of deactiveren. Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan.
  • Als u iets opslaat worden uw handelingen gelogd.
image


Inplannen van vervangers

De blokkade staat standaard aan bij het inplannen van vervangers. U heeft de mogelijkheid om deze blokkade uit te zetten waardoor u kunt zien welke vervangers u mist i.v.m. een blokkade.

  • Bij het inplannen van vervangers, vindt u boven de filters, een inklap menu waar u kunt selecteren welke gegevens u in wilt laden. Mist u een vervanger in het inplanningsoverzicht die wel beschikbaar staat? Dan kunt u met deze functie opnieuw vervangers inladen, zonder WWZ blokkades, lesmethodes, specialisaties of klassen. Zo komt u er gemakkelijk achter waarom de vervanger niet zichtbaar is. Ook kunt u de vervanger meteen inplannen. Let op: bij het aanvinken van de regel (zie afbeelding 1) schakelt u de automatische blokkade voor deze vervanging uit!
Afbeelding 1

image

Per medewerker de contracten (historie) beheren

Als u voor een bepaalde medewerker de contracten historie wilt bekijken, kunt u de medewerker opzoeken in de medewerker of de vervangers pagina, al naar gelang het type medewerker. Vervolgens ziet u in het overzicht van de persoonlijke gegevens, twee nieuwe knoppen:

image

Met de linker knop, kunt u een overzicht van de volledige contracten historie voor deze medewerker, zoals wij die uit Afas doorkrijgen, ophalen. Hier kunt u door middel van selectievakjes, aangeven welke contracten wel of niet meegeteld moeten worden voor de WWZ blokkades.

Met de rechterknop kunt u in een overzicht aangeven of deze medewerker een pooler of een min max contract heeft. (het oude pooler vinkje is dus hierheen verplaatst, en uitgebreid) U kunt hier ook gegevens toevoegen zoals de kostenplaats, en de ketennummer. Bij de min max contracten kunt u een minimale en een maximale wtf ingeven. Deze kunt u gebruiken voor een analyse van de inzet van uw min max personeel in de BI module.

Heeft u iets verkeerd ingevoerd, of is een wijziging niet meer van belang? Dan is er een knop 'origineel herstellen'. Deze knop hersteld het dienstverband in de oorspronkelijke vorm.
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!