Frequently Asked Question

Het type verlof is niet de volledige verlofperiode geldig voor de medewerker.
Last Updated 4 years ago

Het type verlof dat u probeert in te schieten, is niet opgenomen in de geldende cao voor die medewerker.

imagePas het type verlof aan middels de knop daarvoor in de kolom 'aanpassen en accorderen'.
Voer een geldig type verlof in en klik op 'Update gegevens'. Schiet daarna de melding opnieuw in.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!