Frequently Asked Question

WWZ blokkades beheren
Last Updated 4 years ago

Actuele blokkades

In het overzicht op de pagina WWZ Blokkades (onder instellingen, mits u de WWZ heeft ingeschakeld) vindt u de actieve blokkades.

  • U kunt zien op basis van welke gegevens een blokkade regel is aangemaakt. Dit vindt u onder het kopje 'gerelateerde contracten'. Onder dit kopje staan 2 soorten contracten: VVtool vervangingen (nog niet ingeschoten) en GUIDs van vervangingen uit uw HR systeem. VVtool vervangingen tellen dus alvast mee voor de WWZ blokkades. (omdat dit toekomstige contracten worden)
  • In de tabel vindt u ook een vinkje 'actief'. Hiermee kunt u de blokkade activeren (standaard staan nieuw aangemaakte blokkades op actief) of deactiveren. Vergeet niet uw wijzigingen op te slaan.
  • Als u iets opslaat worden uw handelingen gelogd.
image

Per medewerker de contracten (historie) beheren
Als u voor een bepaalde medewerker de contracten historie wilt bekijken, kunt u de medewerker opzoeken op de medewerker of de vervangers pagina, al naar gelang het type medewerker. Vervolgens ziet u in het overzicht van de persoonlijke gegevens, twee knoppen:

image

Met de linker knop, kunt u een overzicht van de volledige contracten historie voor deze medewerker ophalen. Hier kunt u door middel van selectievakjes, aangeven welke contracten wel of niet meegeteld moeten worden voor de WWZ blokkades.

Met de rechterknop kunt u in een overzicht aangeven of deze medewerker een pooler of een min max contract heeft. (het oude pooler vinkje is dus hierheen verplaatst, en uitgebreid) Er wordt dan een nieuwe vervanger aangemaakt, die deze gegevens toegewezen krijgt. U kunt hier ook gegevens toevoegen zoals de kostenplaats en de ketennummer. Bij de min max contracten kunt u een minimale en een maximale wtf ingeven. Deze kunt u gebruiken voor een analyse van de inzet van uw min max personeel in de BI module.

Heeft u iets verkeerd ingevoerd, of is een wijziging niet meer van belang? Dan is er een knop 'origineel herstellen'. Deze knop hersteld het dienstverband in de oorspronkelijke vorm.
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!