Frequently Asked Question

Ketennummers en hun administratiewijze (algemeen)
Last Updated 4 years ago

Voordat u gebruik kunt maken van de WWZ blokkades, moet u eerst de verschillende weken van een subdienstverband, aan elkaar 'linken' door middel van een ketennummer.

Eenmalig zal u moeten bepalen wat de stand is van de ketentelling. Daarvoor dient u de dienstverbanden die u uit uw HRM systeem heeft geïmporteerd in de Vervangingstool, van een ketennummer te voorzien. Het uitgangspunt om een ketennummer toe te wijzen aan nieuwe subdienstverbanden, is voor de vervangingstool namelijk het hoogste ketennummer dat is gevuld in de Vervangingstool. Als er geen ketennummers worden toegewezen, vult de connector NTB(nader te bepalen) in. Voor het invullen van ketennummers gelden een aantal voorwaarden:

  • Een kapstokcontract (0-urenregel) hoeft u niet van een ketennummer te voorzien. U selecteert dan 0 (niet van toepassing).
  • Per verzuimmelding/verlofmelding kunt u één ketennummer toewijzen. Dit valt binnen één arbeidsverhouding.
  • Per eigenmiddelen melding kunt u één ketennummer toewijzen.
Dit toewijzen kunt u doen in het contracten historie overzicht per medewerker.

Per medewerker de contracten (historie) beheren
Als u voor een bepaalde medewerker de contracten historie wilt bekijken, kunt u de medewerker opzoeken op de medewerker of de vervangers pagina, al naar gelang het type medewerker. Vervolgens ziet u in het overzicht van de persoonlijke gegevens, twee knoppen:

image

Met de linker knop, kunt u een overzicht van de volledige contracten historie voor deze medewerker ophalen. Hier kunt u door middel van selectievakjes, aangeven welke contracten wel of niet meegeteld moeten worden voor de WWZ blokkades.
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!