Frequently Asked Question

There is no value entered in mandatory field 'Medewerker' (EmId)
Last Updated 6 years ago

Bij het inschieten van een verzuim verloop regel krijgt u de melding (AntaObject) There is no value entered in mandatory field 'Medewerker' (EmId)

Dit betekent dat Profit de ziekmelding niet kan terugvinden waarop u de verzuimverloop regel probeert in te schieten. De ziekmelding is waarschijnlijk nog niet ingeschoten in Profit, of de ziekmelding is verwijderd. Schiet de ziekmelding eerst in voordat u de verzuim verloop regel in kan schieten.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!