Frequently Asked Question

Wijziging betermelden / ziekmelding verlengen (november 2016)
Last Updated 6 years ago

Wij hebben het betermelden proces gewijzigd, om dit gebruikersvriendelijker te maken. Betermelden en ziekmelding verlengen, gaat nog altijd via dezelfde knop, maar het proces daarna, is veranderd. Als op de knop geklikt wordt, komt nu het volgende venster in beeld:
image
Als u kiest voor "Gedeeltelijk betermelden of afwezigmelding verlengen", komt u op de pagina om het verloop van de afwezigheidsmelding aan te passen. In het veld "Einddatum", kunt u een nieuwe einddatum invoeren. De dagdelen tussen de oude einddatum en de nieuwe ingevoerde einddatum, worden automatisch opgevuld. Elk dagdeel dat is toegevoegd, heeft een kruisje, hiermee kunt u het dagdeel verwijderen. Zie afbeelding 1 (oude einddatum) en afbeelding 2 (nieuwe einddatum)
Afbeelding 1
image


Als u kiest voor "Volledig betermelden", komt u op een pagina met twee invoervelden: einddatum/tijd afwezigmelding en type werkhervatting. LET OP! De einddatum moet de datum van de laatste afwezige dag zijn. (in tegenstelling tot het oude systeem, waar begindatum beter werd gehanteerd).

image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!