Frequently Asked Question

Opbouw ketennummers in combinatie met AFAS
Last Updated 7 years ago

Tijdens het aanmaken van een subdienstverband om door te schieten naar AFAS checkt de vervangingstool de keten die al bestaat in AFAS. Als de opbouw 1,2,3,4 is nummert de vervangingstool automatisch naar 5. 

Als er in de reeks een ntb staat genereert de vervangingstool een automatische mail (zie onderstaand bericht) en breekt het proces af. U dient dan in AFAS de opbouw van de keten aan te passen. In het onderstaande voorbeeld moet u regel 14 aanpassen. 
Beste ontvanger

Er is zojuist in de vervangingstool een dienstverband aangemaakt voor een medewerker. Bij het bepalen van het juiste ketennummer hebben wij geconstateerd dat er (een) dienstverband(en) zijn die nog geen juist ketennummer hebben namelijk ntb (nog te bepalen). Om te voorkomen dat wij een verkeerde keten opbouwen hebben we dit proces afgebroken.

Het gaat om de medewerker met medewerkersid: "hier staat het AFAS-mederwerkers-ID"
Dienstverbandid: "Hier staat het dienstverband ID waarin nog nader te bepalen staat bij het ketennummer"

Na de aanpassing in Profit dient u ook het zojuist aangemaakte subdienstverband in de vervangingstool te updaten met een ketennummer in de controle mutatielijst.

! Dit is een automatisch gegenereerd bericht zonder afzender !

Als de vervangingstool de berekening heeft afgebroken dient u zelf het ketennummer in te vullen in het afgebroken dienstverband én de keten in AFAS aan te passen zodat in de toekomst de berekening wel goed gaat.

Voorbeeld:
image

Please Wait!

Please wait... it will take a second!