Frequently Asked Question

Wijzigingen nieuwe update (28 maart 2017)
Last Updated 6 years ago

Structuur en styling wijzigingen:

Menustructuur
De menustructuur is gewijzigd. Het autorisatie menu is samengevoegd met de beheer menu's. De controle mutatielijst heet nu mutatielijsten. Instellingen is onder het beheer menu gehangen, en heet nu systeeminstellingen.

Zoekfunctie
De zoekfunctie in alle dashboards en op de medewerker en vervangers pagina, is niet langer per kolom. Er is nu een zoekvak dat automatisch in alle kolommen zoekt. U kunt in dit vak zoeken op alle specificaties van de vervanging. Meerdere zoektermen kunt u scheiden met een spatie. Onderstaand voorbeeld illustreert dat u zowel op datum als op naam en op school kunt zoeken:
image

Afgesloten meldingen
De pagina met afgesloten meldingen heeft nu ook een direct inplannen knop in de actie kolom.

Afasmeldingen
De importpagina voor Afasmeldingen is gelijkgetrokken met het aanmaken van een afwezigheidsmelding binnen de tool, met als enige verschil dat de gegevens die uit Afas komen, al voor u ingevuld staan. 
image

Vervangerspagina
De indeling van de vervangerspagina is gewijzigd. Persoonlijke instellingen voor een vervanger, zijn nu ingedeeld in tabs:
image
Dienstverbanden staan nu in een tabel, waarbij per dienstverband een knop staat om het rooster voor dit dienstverband op te geven, of te wijzigen:
image
Er is een nieuwe knop toegevoegd. Klikt u op deze knop, dan krijgt u een overzicht van alle vervangingen voor deze vervanger.
image
Beschikbaarheidskalender
De beschikbaarheidskalender heeft nieuwe kleuren gekregen. Groen is beschikbaar, grijs is niet beschikbaar en blauw is ingepland. Alle ingeplande dagdelen tonen zoals u gewend bent, een envelopje als het dagdeel is gecommuniceerd, een vinkje als het dagdeel is bevestigd, en een kruisje als het dagdeel is afgewezen. 

Nieuw in de kalender is de optie om meteen door te klikken naar een vervanging. U kunt klikken op een ingepland dagdeel, waarnaar de vervangingsbeheerpagina van de betreffende afwezigheidsmelding zich opent.

Vervangingsbeheerpagina
De kleuren in de kalender van deze pagina zijn gewijzigd. Rood is nog niet ingepland, oranje is gecommuniceerd, groen is bevestigd. Daarnaast geven de icoontjes (envelopje, vinkje, kruisje) de status van het planverzoek aan. 

Vervangers die ingepland staan op de afwezigheidsmelding, worden getoond in een tabel:
image
In deze tabel kunt in klikken op de naam van de vervanger, om direct de vervangerspagina te openen. Per vervanger kunt u zien hoeveel dagdelen er zijn gecommuniceerd (van het totaal), hoeveel er zijn bevestigd en hoeveel er zijn afgewezen.

In de kolom Beheren, heeft u per vervanger een aantal actieknoppen. De knop met het envelopje, kunt u gebruiken om te communiceren. Telefonisch communiceren, is vervangen door Handmatig bevestigen. Daarnaast kunt u nu middels het vinkje Gecommuniceerde dagdelen tonen, deze dagdelen nogmaals communiceren, of deze dagdelen alsnog handmatig bevestigen.
image
De knop met het kalendertje, is het rooster voor deze vervanger per dagdeel. Hier kunt u de WTF van de vervanging op dagdeel niveau wijzigen.

Met de knop met het tandwieltje, kunt u instellen hoeveel dagen van tevoren u de vervanging automatisch wilt laten communiceren.

Onder het kopje Algemene informatie, kunt u de locatie van de melding vinden, de gekoppelde klassen en labels en een eventueel bijschrift wat is toegevoegd bij het invoeren van de melding.
Bij periode van en tot, ziet u de begin- en einddatum van de ziekmelding. Bij periode tot, ziet u tevens de eindtijd. Deze wordt in het geval van verzuim, automatisch aangepast naar de betermelding einddatum en tijd.

Planbord
Het planbord is gewijzigd. In plaats van een kalender met namen, krijgt u nu voor alle medewerkers per maand een aantal gekleurde vakjes in beeld:
image
Net als de beschikbaarheidskalender, is groen beschikbaar, grijs niet beschikbaar en blauw ingepland. Blauwe vakjes zijn doorklikbaar naar de gekoppelde afwezigheidsmelding.

Handmatige Import:
Kolomnamen voor de import zijn gewijzigd. De nieuwe kolomnamen per connector, zijn zichtbaar in het infobolletje achter de connectornaam:
image
Na het importeren komt nu feedback in beeld met de resultaten van de import.

Functionele wijzigingen:

Instellingen
Er is een instelling aan het tabblad Arbeidsrechtelijke risico's toegevoegd. U kunt nu een standaard ketennummer meegeven. Dit ketennummer wordt ingevuld als er geen waarde kan worden opgehaald uit uw backoffice.

Subdienstverbanden:
De einddatum van een subdienstverband, kan niet meer groter zijn dan de einddatum van de gekoppelde afwezigheidsmelding. Voorheen was dit altijd de einddatum van de week. Dit zorgde voor errors bij aanlevering naar het vervangingsfonds.
Voorbeeld:
Een afwezigmelding loopt van 01-01-2017 tot 10-01-2017.
De subdienstverbanden in de oude situatie:
1. 01-01-2017 - 07-01-2017
2. 08-01-2017 - 14-01-2017
De subdienstverbanden in de nieuwe situatie:
1. 01-01-2017 - 07-01-2017
2. 08-01-2017 - 10-01-2017

Please Wait!

Please wait... it will take a second!